Besiktning

När du flyttar in är din bostad besiktigad av din husvärd. Det är viktigt att även du inspekterar ditt nya hem och stämmer av det mot besiktningsprotokollet som finns på Mina sidor.

Du har sju dagar från hyresavtalets start att göra en anteckning om eventuella skador som inte har noterats i besiktningsprotokollet. Du skriver dina kommentarer på Mina sidor i rutan under protokollet. Då undviker du att bli ansvarig och ersättningsskyldig för even­tuella skador som inte du har orsakat.