Du kan hämta dina nycklar till din bostad från klockan 14.00 samma dag som ditt hyresavtal börjar. Du ser datumet på ditt hyresavtal. Inträffar det under en helg eller helgdag hämtar du nycklarna nästkommande vardag. Kom ihåg att ta med dig din ID-handling när du hämtar dina nycklar.

Nycklarna hämtas på det husvärdskontor som tillhör din bostad.

Du tillhör:

Adressen är:

Om du inte kan hämta dina nycklar dagen ditt hyresavtal startar går det bra att hämta nycklarna under ditt husvärdskontors övriga öppettider. I så fall behöver du boka tid hos din husvärd för att hämta dina nycklar. Du bokar alltså inte en tid för att hämta dina nycklar under ordinarie inflyttningsdag (dagen ditt hyresavtal startar).

Se husvärdskontorens öppettider.

Bruksanvisning för din iLoq-nyckel

För in nyckeln helt i cylindern och vrid. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln och upprepa proceduren med en lugnare jämn hastighet, för att cylindern ska hinna känna igen din nyckel.

Kontakttråden i nyckelns metalldel måste hållas ren och slät. Om den blivit smutsig kan den rengöras med en mjuk duk. Byt ut nyckeln om kontakttråden har skadats.

Använd inte en iLoq-nyckel för något annat ändamål än de som nämns i denna bruksanvisning då den kan skadas och bli obrukbar.