Det är viktigt att ha en giltig hemförsäkring så att du kan känna dig trygg i ditt hem. Utan en giltig hemförsäkring har du ingen rätt till ekonomisk hjälp vid inbrott, skadegörelse, översvämning, brand eller liknande.

Om du vid signeringen av ditt hyresavtal var registrerad med ditt svenska personnummer får du automatiskt en kostnadsfri försäkring från Trygg-Hansa som gäller i två månader. Du blir kontaktad av Trygg-Hansa med erbjudande att stanna kvar din resterande boendetid men du har självklart möjlighet att välja hemförsäkring från ett annat bolag.

Förmåner med TryggaHemmet

Om ditt hem drabbas av en brand eller annan skada som gör att du inte kan bo kvar får du som har TryggaHemmet:

Hjälp inom fyra timmar
Akut ersättning upp till 50 000 kronor
Tillfälligt boende i upp till 18 månader
Hjälp att återställa ditt hem