Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, en plats som borde vara den tryggaste platsen på jorden. I våra bostäder önskar vi att vi tar hand om varandra. Därför har vi infört Huskurage – en policy för att tillsammans förhindra våld i nära relationer.

Tillsammans kan vi med små insatser hindra våldet. Forskning visar att de som utsätts för våld vågar göra större motstånd om de vet att hjälp finns att få. Till exempel att grannar kommer till undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att gemensamt stödja våra medmänniskor.

Läs gärna mer på huskurage.se.

VAD KAN DU GÖRA?


Knacka på hos grannen

Hör efter om allt står bra till eller kom på en helt annan invändning, kanske behöver du tvättmedel? Att bara knacka på och sen gå därifrån kan också räcka för att avbryta våldet.

Gå tillsammans

Vi förstår om det känns obehagligt att knacka på själv och i så fall ska du inte göra det. Ta hjälp av en annan granne eller oss på Stockholms studentbostäder så går vi tillsammans!

Ring 112

Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Om barn är inblandade

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Jourtelefon: 08-508 400 00 – dygnet runt.

Tack för att du bryr dig!