Områdesförening

Ta chansen att få vänner för livet och ett nätverk över hela världen genom att gå med i områdesföreningen i ditt område. Föreningarna ordnar olika aktiviteter som bidrar till att skapa social gemenskap och vi hoppas att det ska göra att du trivs extra bra i ditt nya hem. Håll koll på vad som händer i din förening och var gärna delaktig och bidra med förslag på kul aktiviteter som intresserar just dig.

Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) kan hjälpa dig om du vill kontakta din områdesförening.